try the craigslist app » Android iOS
favorite
favorite
hide
unhide
flag

Posted

print

Found phone Tìm thấy điện thoại (Jane and bloor)

Hello. I found a phone on the sidewalk just outside of Jane subway station - Jan 19 2020 found at 10 30am
It is red and the brand is Oppo.

Let me know if its yours!

Xin chào. Tôi tìm thấy một chiếc điện thoại trên vỉa hè ngay bên ngoài ga tàu điện ngầm Jane - ngày 19 tháng 1 năm 2020 được tìm thấy lúc 10 giờ 30 phút
Đó là màu đỏ và thương hiệu là Oppo.

Hãy cho tôi biết nếu nó là của bạn!

  • do NOT contact me with unsolicited services or offers

post id: 7059155873

posted:

best of [?]